Våre Pakker

Her har vi satt sammen noen pakker vi pleier og levere til event, bursdager, festivaler og lignende. Alle pakker er standarpakker som kan forandres på og tilpasses slik at det passer til ditt event.

Ooo balloger!