Utleievilkår

Utleievilkår ved leie av maskiner av Sirkus Agio AS

Utleievilkår

Generelle vilkår

Den som bestiller tjenestene betegnes som leietaker, og Sirkus Agio AS som leverer utleieobjektene beskrives som utleier. Leieobjekter betegnes som utstyr/maskiner.

Leietaker har ikke mulighet til å videreutleie, eller overdra utstyret til 3. part da fremleie ikke er tillatt. 

Logoen til Sirkus Agio AS eller sirkusagio.no skal ikke dekkes til uten særskilt avtale.

Det er ikke tillatt å klistre klistremerker, bruke teip, lim, tegnestifter eller andre effekter på våre maskiner. Leietaker vil bli belastet dersom det er gjort og Sirkus Agio AS må fjerne dette for å få utstyret i den stand det var da det ble utlevert.

Dersom det er noen andre enn den som har bestilt utstyret som henter/leverer/bruker utstyret, er det leietakers ansvar å videreformidle denne informasjonen og annen informasjon som er utvekslet til rette vedkommende.

Bruk og plassering

Utstyret skal ikke oppbevares på fuktige forhold eller utendørs om natten.

Utstyret skal alltid ha tilsyn av leietaker, med mindre leietaker låser inn utstyret slik at ingen uvedkommende kan få tilgang til utleieobjektene.

Alle råvarer som brukes i maskinene skal være levert av Sirkus Agio AS (unntatt brennevin/sprit) dersom ikke annet er avtalt.

Leietaker må til enhver tid følge bruksanvisningen som fra Sirkus Agio AS.

Maskiner og utstyr som er leid, må til enhver tid stå på et stødig underlag for å ivareta leietakers sikkerhet og for å unngå å skade maskinen. Det gjelder også ved transport.

Følger man ikke bruksanvisningen vil dette ødelegge maskinen, og leietaker blir belastet.

Sirkus Agio AS er ikke ansvarlig dersom leietaker ikke får brukt sin maskin i den avtalte leietiden. Når leietaker overtar maskinen/utstyret er det leietakers ansvar å bruke det forsvarlig, og etter de instrukser som er gitt. Utstyr og maskiner skal behandles med respekt. Dersom noe blir ødelagt vil leietaker bli belastet for ødelagte deler og reparasjon.

Etter endt utleie skal maskinene tømmes før tilbakelevering til utleier.

Leietid 

Alle som leier utstyr fra oss har avtalt dette på forhånd.

Vi avtaler med hver kunde når maskiner/utstyr skal hentes/leveres. Dersom alt utstyr/maskiner ikke er levert innenfor det tidspunktet som er gitt, kan man bli fakturert for at man ikke leverte innen tiden.

Leietaker er ansvarlig for å komme innenfor den tid leietaker selv har bestemt at de ønsker å hente og levere tilbake utstyr.

Leietaker vil bli belastet for avtalt leietid uavhengig om leietaker henter utstyret eller ikke. Ved tilbakelevering for sent, vil leietaker bli belastet for dette, og evt. andre tap Sirkus Agio AS måtte lide. For eksempel hvis noen andre kunder skulle leie utstyret etter leietaker.

Transport

Ved bestilling av transport er leietaker ansvarlig for å oppgi riktig tidspunkt og adresse. Leietaker må være til stede for levering av utstyr og opphenting av utstyr. 

Henting og levering avtales alltid på forhånd. Leietaker må være tilstede ved levering og henting.

Er det ingen på avtalt adresse til avtalt tid, må vi kjøre videre og komme tilbake senere. Leietaker vil da bli belastet med ekstra transport og ekstra leie av utstyr.

Leietaker må hjelpe transportøren med maskinen/utstyr som det kreves å være to personer ut av bilen dersom ikke annet er avtalt. Normalt har transportøren mulighet til å hjelpe til å bære maskinen/utstyret innenfor døren, dersom det er i umiddelbar nærhet der avleveringen finner sted, om transportøren må trille/løfte maskinene langt ved henting eller levering vil kunden bli fakturert for den ekstra tiden det tar. Opp- og nedrigg er ikke inkludert i prisen, med mindre det er spesifisert.

Dersom transportøren må betale parkering for å hjelpe til å bære inn maskinen, er det leietaker som betaler dette.

Enhver vei der det skal leveres utstyr/maskiner må være lovlig og forsvarlig, det vil si at vi ikke kan kjøre inn om det står all stans forbudt, eller innkjøring forbudt. Da vil maskinen/utstyret bli levert til nærmeste mulig sted.

Er veien dit utstyret/maskinen skal leveres ikke egnet til å kjøre varebil på, vil vi enten måtte stoppe og levere maskinen/utstyret før man kommer inn på denne veien. Eller så må leietaker betale for evt. berging av kjøretøyet, og skader som vil bli forårsaket av veien på bil, maskiner/utstyr og fører.

Når leietaker skal transportere utstyret selv

Alle maskiner skal transporteres stående. Disse skal ikke legges ned under noen omstendigheter. Da vil de bli ødelagt og leietakeren blir belastet. Inne i maskinene er det forskjellige systemer, så du vil ikke nødvendigvis se at maskinen er ødelagt før det er for sent. Det er derfor veldig viktig at det overholdes.

Det er leietakers ansvar å komme med bil, og stor nok bil. Har du ikke med deg bil, vil du ikke kunne ta med deg utstyret. Hvis maskinen ikke får plass i bilen uten å demontere den kan vi normalt ikke levere den ut, dersom det likevel skulle gjøres kan ikke Sirkus Agio AS garantere for at maskinen fungerer slik den skal eller er tett, da vi ikke lenger har kontroll over det, så da kan leietaker ikke lenger kreve reklamasjon på noe av det som skyldes dette. Dersom Sirkus Agio AS har mulighet kan de kjøre ut maskinen hvis kunden ønsker dette mot et tillegg. 

Alle maskiner/utstyr skal transporteres i bagasjerom, eller på lukket skaphenger. Det er ikke tillatt å transportere maskinene i baksetet. Slushmaskiner med kun 1 kammer kan plasseres bak førersetet. Alle maskiner skal stå stødig under transport. Leietaker er ansvarlig for ut-/innlasting, sikring av last og eventuelle skader som måtte oppstå under transport.

Utleier svarer på spørsmål ang. lasting og er behjelpelig, men kan ikke holdes ansvarlig for skader som måtte oppstå på eget eller andres materiell som følge av dette. 

Booking av utstyr 

Gjøres via kontaktskjema på nettsiden,
E-post: booking@sirkusagio.no eller Mobil: 96 01 74 06

Privatkunder og enkeltpersonforetak: Når avtalt beløp er innbetalt til Sirkus Agio AS er utstyret booket.

Firmakunder (unntatt enkeltpersonforetak): Når kontrakt/tilbud er akseptert innen fristen er utstyret booket.

Betaling

Betaling skjer på forskudd. Er betaling ikke gjennomført før arrangementet vil ikke utleieobjektet bli levert ut.
Alle kunder betaler på forskudd ved bestilling, privatpersoner betaler med vipps til (613299). 

Leietaker kan ikke kreve tilbake penger/rabatt dersom utstyr ikke er brukt eller ingredienser og emballasje ikke er brukt opp.

Hva skal leveres tilbake?

Maskin/utstyr skal leveres tilbake i den stand de ble levert ut. (Alle mat-maskiner vaskes av Sirkus Agio AS. Annet utstyr skal være rengjort)

Alt som leveres ut skal også leveres tilbake*

*gjelder ikke ingredienser (popcorn, fett, salt, slush essens, voksenmix og sukker, softismix, altså det du kan spise/drikke opp) og forbruksemballasje (popcornkremmerhus, popcornbegere, popcornposer, sukkerspinnpinner, slushkopper, sugerør)

Alle kasser, bruksanvisninger, bokser, flasker, blandekanner, spader osv. som kan brukes flere ganger skal leveres tilbake.

Gjensetting av utstyr

Når dere leier av oss så henter og leverer man selv via vårt selvbetjeningssystem dersom man ikke har bestilt transport. Det er ikke tillatt å sette igjen utstyr utenfor døren. Da vil leietaker bli holdt ansvarlig for dette også økonomisk, uavhengig om noe har skjedd med utleieobjektene. Alt utstyr må leveres tilbake til der det ble hentet fra. Det samme gjelder om Sirkus Agio AS skal hente utstyr, med mindre annet er avtalt. Det er ikke tillatt å sette utstyret igjen utenfor eller på adressen, uten noen som passer på det, og uten noen som kan hjelpe utleier å løfte maskinen/utstyret inn i bilen/inn på adressen. Det er heller ikke tillatt å plassere utstyret på en annen adresse enn det som er avtalt.

Reklamasjon

Reklamasjon/utstyret fungerer ikke slik det skal. Da skal dette meldes fra med en gang. Ble utstyret levert ut fra Sirkus Agio AS, og det fungerte ikke. Da skal leietaker ikke belastes, Sirkus Agio AS og leietaker blir da enige om en passende kompensasjon. Fungerer ikke utstyret pga. brukerfeil, eller andre ting som leietaker har skyld i eks. fulgte ikke bruksanvisningen vil leietaker eventuelt bli belastet.

Utstyret leveres normalt på en tralle med hjul, denne kan leietaker disponere under hele leieforholdet dersom leietaker ønsker det.

Skulle brannalarm eller annen uønsket hendelse skje i forbindelse med leie av utstyret, er dette leietakers ansvar. Utleier er behjelpelig og svarer på alle spørsmål leietaker skulle ha. Skulle vi ikke klare å levere til avtalt tid / hente til avtalt tid grunnet force majeure, f.eks. kø, naturkatastrofer, brann. Reklamasjon på f.eks. at en maskin blir levert forsent på grunn av force majeure gir dessverre ikke grunnlag for reklamasjon/avlysning uten kostnad. 

Endring av bestilling / avlysning

Endring av bestilling kan kun gjøres av den som bestilte, med mindre annet er avtalt. Normalt er endring av bestilling ikke mulig, likevel vil det i noen tilfeller være mulig å endre bestillingen. Avlysning av utleie, da vil leietaker bli belastet med avtalt beløp og kan få bruke bestilt utstyr innen 6 måneder etter original dato for arrangementet. 

Vask/Reparasjon/ødelagt utstyr

Dersom utleier får tilbake utstyr som er ødelagt, eller som trenger reparasjon, eller som må vaskes* så vil leietaker bli belastet for dette, både reparasjon/bestilling av utstyr og andre kostnader i forbindelse med dette. Enten for reparasjon, eller for at utleier kjøper inn et nytt produkt, dersom reparasjon ikke er mulig, eller utenfor utleiers kompetanseområde. 

*Det gjelder ikke sjokoladefontene, softismaskin, popcornmaskin, sukkerspinnmaskin og slushmaskiner, disse vasker utleier.

Ansvar

Dersom leietaker er uheldig å ødelegge maskinen, uavhengig av om det var intensjonen eller ikke. Så er det leietaker som er ansvarlig.
Dersom det skyldes vanlig bruk av maskin/utstyr eller normal slitasje er det utleier, sitt ansvar og dekke. Eller andre driftsproblemer som leietaker ikke kan noe for skal dette dekkes av utleier.

Om noen av disse vilkårene ikke oppfylles eller brytes kan leietaker bli belastet. Hvor mye man evt. vil bli belastet avhenger av omfang.